حرفه ای ترین سیستم سایت ساز

بهترین سیستم وبلاگ دهی

آخرین مطالب

دانلود مقاله ترجمه شده حسابرسی یکپارچه عمومی برای ابر داده های دینامیک مشترک 06 ساعت و 36 دقیقه و 43 ثانیه قبل
exam.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده GasSATA، الگوریتم ژنتیکی ابزاری جایگزین برای آنالیز ترافیک حسابرسی امنیتی 06 ساعت و 38 دقیقه و 04 ثانیه قبل
yasiiii.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده سنجش کارآیی زمانبندهای کار بر روی Hadoop YARN – وایلی 06 ساعت و 39 دقیقه و 26 ثانیه قبل
amoozeshbartar24.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده موتور قانون موثر برای سیستم ساختمان هوشمند – IEEE 06 ساعت و 40 دقیقه و 48 ثانیه قبل
amoozeshbartar23.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده TOSI روش ارزیابی تاثیر اجتماعی مبتنی بر اعتماد در شبکه های اجتماعی متنی 06 ساعت و 42 دقیقه و 10 ثانیه قبل
amoozeshbartar22.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده بهینه ساز گرگ خاکستری – الزویر 06 ساعت و 43 دقیقه و 32 ثانیه قبل
amoozeshbartar21.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده میزان پیشرفت در شبکه های تحویل محتوی (CDN) – اسپرینگر 06 ساعت و 44 دقیقه و 54 ثانیه قبل
amoozeshbartar20.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده یک طبقه بندی بیزین برای صلاحیت آموزشی – Indjst 2015 06 ساعت و 46 دقیقه و 16 ثانیه قبل
amoozeshbartar19.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده اندازه گیری پیچیدگی بر اساس انتخاب و تودرتویی – ACM 1985 06 ساعت و 47 دقیقه و 37 ثانیه قبل
amoozeshbartar18.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده مینیمم فریم مدیریت هزینه کش برای شبکه های اطلاعات محور – الزویر 06 ساعت و 49 دقیقه و 00 ثانیه قبل
amoozeshbartar17.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده مسیریابی آگاهانه بار برای شبکه های مش بی سیم جهانی کوچک غیرمداوم 06 ساعت و 50 دقیقه و 25 ثانیه قبل
amoozeshbartar16.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده کدینگ مسیریابی چندگانه آگاه بار متعادل برای شبکه های مش بی سیم 06 ساعت و 51 دقیقه و 47 ثانیه قبل
amoozeshbartar15.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده الگوریتم مسیریابی تعادل بار برای شبکه های مش بی سیم چند کاناله 06 ساعت و 53 دقیقه و 09 ثانیه قبل
amoozeshbartar14.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده الگوریتم مسیر یاب بار آگاه سازگار برای شبکه های مش بی سیم چند منظوره – اسپرینگر 06 ساعت و 54 دقیقه و 32 ثانیه قبل
amoozeshbartar13.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده ریزپردازنده بیولوژیکی یا ساخت کامپیوتر با قطعات بیولوژیکی – الزویر 06 ساعت و 55 دقیقه و 54 ثانیه قبل
amoozeshbartar12.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده طراحی و اجرای پردازنده امنیتی جاسازی شده مبنی بر استراتژی چندگانه 06 ساعت و 57 دقیقه و 17 ثانیه قبل
amoozeshbartar11.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده معماری پردازنده مرکزی مبتنی بر زمانبند سخت افزاری 06 ساعت و 58 دقیقه و 40 ثانیه قبل
amoozeshbartar10.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده مدلینگ یک زنجیره عرضه با استفاده از شبکه صف – الزویر 07 ساعت و 02 ثانیه قبل
amoozeshbartar9.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده طراحی عوارض مبتنی بر سرعت برای قیمت گذاری باجه های عوارضی پرتراکم 07 ساعت و 01 دقیقه و 29 ثانیه قبل
amoozeshbartar8.vistablog.ir
دانلود مقاله ترجمه شده مکان های مشترک و تصمیم گیری های اعزام برای خدمات اورژانس پزشکی 07 ساعت و 02 دقیقه و 53 ثانیه قبل
amoozeshbartar7.vistablog.ir